Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Prostaat verwijderen via de buik

Prostaat verwijderen via de buik

Waarom de prostaat verwijderen?
Deze operatie wordt gedaan als de prostaat fors is vergroot (meer dan 60 gram) en verwijdering via de plasbuis niet meer kan. Hier leest u meer over de ingreep.

Voorbereiding 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
  • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.
 

Voor de operatie
De verpleegkundige vertelt u op de verpleegafdeling hoe de opname verder verloopt. U krijgt van de verpleegkundige een klysma om de darmen te legen, en de buikwand wordt geschoren. U krijgt 1 uur voor de behandeling pijnstillende medicatie, die alvast een basis legt voor na de behandeling, en rustgevend tabletje. Deze zijn door de anesthesist voorgeschreven en mogen nog met iets water worden ingenomen.
 

Operatie
De ingreep vindt plaats op de operatiekamer, onder verdoving van een ruggenprik. Dit bespreekt de anesthesioloog met u. 
Met een snee in de buik wordt de blaas geopend. Vanuit de blaas wordt de prostaat losgemaakt van het kapsel en verwijderd. Het kapsel blijft zitten. Na de operatie laat de uroloog een katheter achter in de blaas, zodat het bloed, dat uit de wond in de blaas komt, wordt weggespoeld en de blaas rust krijgt. De verpleegkundige van de afdeling zorgt voor de spoeling en kan zonodig bij problemen de uroloog bellen. Verder wordt er een drain (slangetje voor afvoer van wondvocht) en indien nodig een buikkatheter in het wondgebied achtergelaten. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie tegen een ontsteking.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Na de operatie mag u weer wat water gaan drinken, als dat goed gaat mag u in overleg weer voorzichtig uw drinken en voeding gaan uitbreiden.

De eerste dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige voorzichtig mobiliseren. De katheter met de spoeling wordt aan een rijdende paal gehangen. Bij pijn of bij het gevoel van aandrang om te plassen, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hier krijgt u dan indien mogelijk de juiste medicatie voor of u wordt extra gespoeld. In de urine kunnen de eerste dagen na de operatie bloed of stolsels zitten. De urine kan donkerrood van kleur zijn. Daarom wordt er veel gespoeld om te voorkomen dat zich stolsels vormen. De afdelingsarts komt dagelijks bij u om te kijken hoe het met u gaat. De afdelingsarts bepaalt ook wanneer de katheter en de drain eruit mogen. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige van de afdeling. 

Mogelijke risico’s/complicaties
Doordat de blaas open is geweest, bestaat een kleine kans dat deze lekkage geeft na de ingreep. Om dit te voorkomen, hebt u het grootste deel van de opname een katheter in de blaas, zodat deze kan herstellen.

Naar huis
U moet er rekening mee houden dat de opname 9 à 10 dagen duurt. De verpleegkundige verwijdert de hechtingen voordat u naar huis gaat. In de urine kan af en toe nog wat bloed in zitten. Schrik daar niet van, dit hoort er bij. Dit komt doordat de inwendige wond nog niet geheel genezen is. Dit kan tot 6 weken na de operatie voorkomen.

Leefregels

  • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking), zodat u een ruime en heldere urine produceert.
  • Zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben kan hervat worden na 6 weken.

Controle
De controle is met 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Veel pijn
  • Klachten bij het plassen.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu