Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Niersteen verwijderen via de flank

Niersteen verwijderen via de flank

Waarom niersteen verwijderen via de flank?
Meestal is het verwijderen nodig omdat de nier te lijden heeft onder de steen die er zit. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals een nierbekkenontsteking, of belemmerde afvloed van urine. Deze folder informeert u over de ingreep. Hier leest u meer over de ingreep

Voorbereiding 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.

Voor de operatie

 • Op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verder verloopt.
 • Op de röntgenafdeling wordt een nefrostomie katheter ingebracht. Die komt van de nier via de flank (de zijkant van de buik tussen onderste ribben en heup) door de huid naar buiten. Het inbrengen gebeurt onder plaatselijke verdoving.
 • De verpleegkundige tekent een pijl op de huid, aan de kant waar u wordt geopereerd, om links/rechts verwisseling te voorkomen.

Operatie
Eén dag na opname vindt de operatie plaats. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening.Via de nefrostomie katheter wordt de steen verwijderd. Na de operatie laat de uroloog een katheter achter in de blaas. Ook plaatst hij een ureterkatheter die van de nier naar de blaas loopt. Deze is heel dun en loopt langs de katheter naar buiten. De uitwendige nefrostomiekatheter blijft ook nog zitten om de nier te ontlasten. U hebt 3 zakjes aan uw bed hangen. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie.

Duur
De operatie duurt ongeveer 120 minuten.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat, verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. U kunt pijn hebben. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Na de operatie mag u weer wat water drinken. Als dat goed gaat, mag u in overleg weer voorzichtig uw voeding gaan uitbreiden. 

De eerste dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige voorzichtig mobiliseren. De zaalarts komt dagelijks bij u om te kijken hoe het met u is. De arts bepaalt ook wanneer de katheters mogen worden verwijderd.

Wanneer naar huis?
Houd er rekening mee dat de opname 4 à 5 dagen duurt.

Mogelijke risico’s / complicaties
Doordat er aan de urinewegen is gewerkt, hebt u kans op een blaasontsteking. Dit kan zich uiten door symptomen als pijn, een branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken, kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Leefregels

 • Het is belangrijk dat u ruim drinkt zodat u een ruime en heldere urine produceert (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking).
 • Zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben, kan worden hervat na 2 weken.
 • In verband met wondgenezing mag u gedurende 2 weken niet zwemmen, in bad of naar de sauna.

Controle op de polikliniek
De controle is met 6 weken op de polikliniek Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee. De hechtingen mogen rond 10 dagen na de operatie worden verwijderd door de huisarts.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Klachten bij het plassen.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.

Context menu