Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Nier vastzetten

Nier vastezetten

Waarom een nier vastzetten?
Als de uroloog bij u een ‘wandelende nier’ of ‘zwerfnier’ heeft vastgesteld kan die problemen geven, zoals een slechte afvoer van urine en pijnklachten. Een ‘wandelende nier’ kan door bepaalde levensomstandigheden ontstaan (trillingen of schokken), maar kan ook aangeboren zijn. Hier leest u meer over het vastzetten van de nier.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt,, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.
 
Voor de operatie

 • De verpleegkundige op de afdeling vertelt u hoe de opname verder verloopt.
 • U krijgt van de verpleegkundige een klysma om de darmen te legen.
 • De verpleegkundige tekent een pijl op uw huid - aan de kant waar u wordt geopereerd - om links/rechts verwisseling te voorkomen.

Operatie 
De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De uroloog maakt een snee in de flank (dit is de zijkant van de buik tussen onderste ribben en heup). Hierlangs zal hij de nier benaderen en vastzetten aan het omliggende weefsel. Na de operatie laat de uroloog meestal een katheter achter in de blaas en een drain (slangetje) in het wondgebied om vocht en eventueel bloed af te voeren. U krijgt een infuus voor extra vocht en eventueel medicatie tegen een ontsteking.

Duur
De operatie duurt ongeveer 90 minuten.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling gaat verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer. Pijn na een operatie is normaal. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met begesproken tijdens de preoperatieve screening. Na de operatie mag u weer wat water gaan drinken, als dat goed gaat mag u in overleg weer voorzichtig uw voeding gaan uitbreiden.

Om de nier de kans te geven om vast te groeien is er door de uroloog 3 dagen bedrust voorgeschreven. De 4de dag mag u onder begeleiding van de verpleegkundige voorzichtig gaan mobiliseren. De dienstdoende arts komt dagelijks bij u kijken om te vragen hoe het met u is. Hij/zij bepaaltwanneer de katheter en de drain mogen worden verwijderd. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige van de afdeling.
 
Mogelijke risico’s / complicaties
Doordat er aan de urinewegen is gewerkt, hebt u meer kans op een blaasontsteking. Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Wanneer naar huis?
Uw opname zal 10 â 14 dagen duren.

Leefregels

 • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking) van minstens 2 liter per dag.
 • Zwaar tillen, sporten, fietsen en gemeenschap hebben kan hervat worden na 6 weken.

Controle
De controle afspraak is met 6 weken op de poli urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee. 10 dagen na de operatie worden de hechtingen verwijderd.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Klachten bij het plassen.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniek bezoek.

Context menu