Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Methylprednisolonbehandeling bij MS

Methylprednisolon-behandeling bij MS

Uw behandelend neuroloog heeft een methylprednisolon behandeling voorgeschreven. In deze folder krijgt u informatie.
 
Wat doet methylpednisolon?
Methylprednisolon (Solu-Medrol®) is een ontstekingsremmende stof die erg lijkt op bijnierschorshormoon. Dit middel wordt voorgeschreven om herstel tijdens/na een MS aanval (Schub) te versnellen. Bij al langer bestaande klachten kan er een tijdelijke verbetering optreden. Het effect van de behandeling kan per keer verschillen. Methylprednisolon heeft invloed op uw afweersysteem. Daarom mag dit niet gegeven worden als u een onbehandelde infectie heeft. Daarom wordt er ook van tevoren vaak gecontroleerd of u een urine weg infectie heeft.
 
Toediening
Methylprednisolon wordt per infuus gegeven. U krijgt 3 dagen eenmaal per dag 1000 mg methylprednisolon. Uw neuroloog kan van deze dosering en frequentie afwijken. De methylprednisolon wordt poliklinisch gegeven op de Dagbehandeling. U krijgt dan elke dag een infuus, waarbij gedurende 1 of 2 uur de medicijnen worden toegediend. In overleg kunt u eventueel worden opgenomen in het ziekenhuis.
 
Bijwerkingen van de behandeling
Tijdens de behandeling kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

 • Een vieze smaak in de mond
 • Een opgejaagd gevoel
 • Slecht slapen
 • Een rood en/of opgeblazen hoofd
 • Hartkloppingen
 • Maagklachten

Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard. Om bovenstaande bijwerkingen tegen te gaan krijgt u daarom standaard tijdens de behandeling een maagbeschermer en een slaaptablet.
 
Bijwerkingen (zoals een opgezet gezicht of botontkalking) komen vaak voor bij chronisch gebruik van prednison maar zelden bij korte kuren.
 
Interactie met andere MS-medicijnen
Meestal heeft behandeling met Methylprednisolon geen gevolgen voor de behandeling met andere medicijnen die u wegens MS gebruikt. Als u interferon, Copaxone®, Tysabri (natalizumab) of Gylenia (fingolimod) gebruikt, moet u daar gewoon mee doorgaan.
 
Voorbereiding

 • De dag van de opname mag u gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Mogelijk wordt voor de behandeling of de dagen ervoor bloed afgenomen en urine onderzocht om een infectie uit te sluiten.
 • In verband met uw veiligheid, raden wij u aan niet alleen met de auto naar huis te rijden. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.

Meenemen

 • Patiëntenpas.
 • Actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij uw apotheek).
 • Medicijnen die u thuis gebruikt.
 • Eventuele speciale hulpmiddelen.

Melden
U komt op de dag en tijdstip dat met u is afgesproken naar de Dagbehandeling. U meldt zich bij balie. De verpleegkundige ontvangt u daarna op de afdeling.
 
Behandeling en controles
Na het intakegesprek met de verpleegkundige krijgt u een infuusnaald in uw hand/arm. Voordat de medicijnen worden toegediend doet de verpleegkundige nog enkele controles, zoals: opnemen van de temperatuur, de bloeddruk en de hartslag. Nadat het infuus is ingebracht, kunnen de medicijnen worden toegediend via een infuuslijn. Het duurt ongeveer 1 tot 2 uur voordat de totale hoeveelheid vloeistof via het infuus is toegediend. Methylprednisolon kan een bloeddruk verhogend effect hebben. Daarom zal de bloeddruk tijdens de behandeling gecontroleerd worden door de verpleegkundige. Bij mensen die ook suikerziekte hebben, is het van belang om tijdens en na het infuus de bloedsuikerwaarden extra te controleren. Er kan namelijk een ontregeling van de suikerziekte optreden.

Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuussysteem is doorgespoeld, wordt het infuussysteem afgekoppeld. U gaat na iedere behandeling naar huis met het infuusnaaldje in uw arm. Er gaat een verband omheen ter beveiliging van stoten of blijven “haken”. In de regel heeft u hier weinig hinder van. Na afloop van de laatste toediening van de behandeling wordt het naaldje definitief verwijderd.
 
Duur
De behandeling duurt 3 dagen (of anders zo lang als uw neuroloog met u heeft afgesproken).
 
Naar huis
Thuis kunt u uw hand/arm gewoon gebruiken. U moet wel voorzichtig doen en er zijn echter wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden:

 • Zorg ervoor dat het verband en het naaldje niet nat worden. U kunt wel douchen maar dan met een plastic zakje om uw onderarm dat u met pleister afplakt.
 • Probeer niet tegen het naaldje te stoten, zodat het niet van zijn plaats raakt.
 • Als het plastic infuusnaaldje onverhoopt uit de insteekplaats schiet, druk het wondje dan enkele minuten dicht (eventueel met een gaasje of een pleister). Het bloeden, stopt dan vanzelf.
 • De huid rondom de insteekplaats van het infuusnaaldje wordt rood en/ of pijnlijk, meldt dit aan de verpleegkundige van de Dagbehandeling de volgende dag.

Effect
Sommige MS patiënten bemerken al tijdens het inlopen van de medicatie vermindering van hun klachten, bij anderen duurt dit enkele weken. Tot 6 weken na de behandeling kan de verbetering beginnen. Het kan ook zijn dat de behandeling geen effect heeft op de klachten.
 
Controle
Bij aanvang van de behandeling krijgt u een brief mee met daarin een datum en tijdstip voor een controle afspraak. Dit is na ongeveer 6 weken. Deze afspraak is bij uw behandelend neuroloog.
 
Leefregels
Leefregels voor na de behandeling zijn er eigenlijk niet. Het is wel verstandig om zowel tijdens als na de behandeling voldoende of extra rust te nemen.
 
Wanneer contact opnemen?
Als u thuis bent kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie, tel:. (0570) 53 51 10. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

 • De insteekplaats blijft bloeden nadat het eruit is geschoten.
 • U voelt u zich plotseling niet lekker.
 • U krijgt koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.

Vragen?
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw behandelend neuroloog of tot de MS verpleegkundige. Zij is telefonisch bereikbaar op woensdag, tel.: 0570 53 51 10 of via e-mail parkinson-ms@dz.nl.

Context menu