Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Diabetes (kliniek)

Diabetes (kliniek)

Patiënten Informatie Dossier

Uitgereikt op: ...................................................
Eigendom van: ................................................
Adres: ................................................................
Postcode / woonplaats: ..................................
Telefoonnummer: ...........................................
Inhoud
 
1. Waarom een Patiënten Informatie Dossier (PID)?
2. Bereikbaarheid diabetesteam
3. Wat is diabetes?
4. Diabetesteam
5. Polikliniekbezoeken
5.1 Vervolgafspraak internist
5.2 Vervolgafspraak diabetesverpleegkundige
5.3 Vervolgafspraak diëtiste
6. Vragen/meer informatie?
 
Bijlagen
I: Aandachtspuntenlijst
II: Notities van gemaakte afspraken met diabetesverpleegkundige
III: Notities van gemaakte afspraken met de diëtiste


1. Waarom een Patiënten Informatie Dossier (PID)?
U heeft van uw internist gehoord dat u diabetes heeft. Diabetes is een chronische ziekte, een blijvende aandoening. Dat betekent dat de verschijnselen behandeld kunnen worden maar de ziekte niet meer over gaat. Voor u is het belangrijk dat u met uw ziekte goed en zelfstandig leert omgaan. In het Deventer Ziekenhuis is een diabetesteam gespecialiseerd om u daarbij te helpen.

De komende tijd krijgt u veel informatie over diabetes en de behandeling. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Hier vindt u informatie over diabetes en de behandeling in het Deventer ziekenhuis gericht op uw situatie. Het PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het bij ieder bezoek mee zodat het kan worden aangevuld met de informatie die voor u op dat moment van toepassing is.

Het kan zijn dat er van de gegeven informatie in dit PID wordt afgeweken. Uw behandeld arts zal uw persoonlijke situatie bespreken. Als er iets niet duidelijk is, vraag dit gerust aan de betreffende zorgverlener. Ook wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Aandachtspuntenlijst
Om u voor te bereiden op gesprekken met verschillende zorgverleners zit achterin dit PID een aandachtspuntenlijst. Dit is een overzicht van de onderwerpen die tijdens de diverse gesprekken aan de orde zullen komen. Na afloop van de gesprekken kunt u de aandachtspuntenlijst gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen, welke u nog mist en welke u niet goed heeft begrepen. Er is ook ruimte voor uw eigen aantekeningen.

2. Bereikbaarheid diabetesteam
Hier vindt u informatie hoe u het diabetesteam kunt bereiken.

Afspraak maken internist
(0570) 53 50 70
Uw behandelend arts is: ………………………………………………………………………
Route: 89, Interne Geneeskunde

Afspraak maken diabetesverpleegkundige
Uw behandelend diabetesverpleegkundige is:.……………………………………………..
Route: 89, Diabeteszorg
Voor het maken van een afspraak en het stellen van korte praktische vragen kunt u bellen tussen 08.00 en 8.30 uur en 12.00 en 13.00 uur, tel.: (0570) 53 50 25.

Mw. M. Bonthuis       (ma, din, don (eens per 2 weken) en vrij).
Mw. J. Oosterwegel  (ma, din, woe en don (eens per 2 weken)).
Mw. A. Reuzel          (ma, din, woe en don).
Mw. F. Sala              (din, don en vrij).

Afspraak maken diëtiste
(0570) 53 50 20
Uw behandelend diëtist is:…………………………………………………………………......
Route: 5, Paramedisch Centrum

Medische psychologie
(0570) 53 51 60
Route: 5, Paramedisch Centrum

Polikliniek Oogheelkunde
(0570) 53 51 15
Route:1, Oogheelkunde


3. Wat is diabetes?
Diabetes mellitus is de officiële naam voor diabetes. Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed te hoog is. Daarom spreekt men ook wel over suikerziekte. Om uit te leggen hoe diabetes kan ontstaan wordt eerst verteld hoe suiker (glucose) bij mensen zonder diabetes in het lichaam wordt verwerkt.

Opname suiker (glucose) bij mensen zonder diabetes
Onze dagelijkse voeding bestaat uit 3 hoofdbestanddelen:koolhydraten, eiwitten en vetten. Deze bestanddelen leveren alle 3 energie. De koolhydraten zijn onze belangrijkste energieleveranciers. Koolhydraten zijn echter te groot om te worden opgenomen in het bloed. Daarom worden koolhydraten in het maag-darmkanaal kleiner gemaakt. Een stukje koolhydraat heet glucose. Glucose kan opgenomen worden in het bloed. Het bloed vervoert de glucose naar alle cellen in het lichaam. De cellen gebruiken glucose als brandstof. Die brandstof geeft energie om te leven, te bewegen, te groeien, te denken. De hoeveelheid glucose in het bloed wordt de bloedglucosespiegel of bloedsuikerspiegel genoemd.
Koolhydraten komen veel voor in onze voeding en zijn eigenlijk een verzamelnaam voor suikers en zetmeel. Koolhydraten zitten dus in alle producten die suikers bevatten (melksuikers in melkproducten, vruchtensuikers in fruit en fruitsappen, gewoon suiker in snoep, koek en drankjes) en alle producten die zetmeel bevatten (brood, aardappelen, rijst, deegwaren zoals macaroni en spaghetti).

De cellen krijgen door het bloed glucose aangeboden. De glucose kan echter niet zomaar in de cellen worden opgenomen. In alle cellen zitten een soort deurtjes. Deze deurtjes moeten eerst ‘open’ om glucose op te kunnen nemen. De sleutel om deze deurtjes te openen is het hormoon insuline. Insuline wordt gemaakt door de alvleesklier en naar behoefte afgegeven aan het bloed. Als de insulinesleutel de ‘celdeur’ heeft geopend, kan de glucose naar binnen. De glucose wordt daar onmiddellijk omgezet in energie of wordt opgeslagen als energievoorraad. De cellen hebben altijd energie nodig. Als we een tijdje niet gegeten hebben, beginnen de cellen energie te gebruiken uit de energievoorraad.
Als iemand koolhydraten gegeten heeft, gaat zijn bloedglucosespiegel omhoog. De alvleesklier reageert hierop door meer insuline te maken en af te geven. De insuline zorgt ervoor dat de glucose in de cellen wordt opgenomen. Hierdoor daalt de hoeveelheid bloedglucose weer en de alvleesklier verminderd de insulineproductie. De insulineproductie is dus na elke maaltijd het grootst en daalt vervolgens weer. Hierdoor kan de bloedglucosespiegel schommelen tussen de ‘normale grenzen’; niet te hoog, maar ook niet te laag, namelijk tussen de 4 en 8 mmol/l. (mmol/l is een aanduiding van de hoeveelheid glucose in het bloed). Bij mensen met diabetes is dit systeem gestoord. Doordat er te weinig insuline is, blijven de celdeuren gesloten en blijft het glucose in de bloedbaan. Het bloedglucosegehalte zal hierdoor stijgen.

Diabetes
Hieronder lichten we 2 typen diabetes toe:

Diabetes type 1
Bij dit type maakt de alvleesklier helemaal geen insuline meer aan. Dit komt door een auto-immuunaandoening waardoor de cellen die insuline maken in de alvleesklier kapot zijn gegaan door ontstekingsreacties. Type 1 komt op alle leeftijden voor, maar ontstaat meestal op jonge leeftijd. Mensen met diabetes type1 kunnen alleen behandeld worden met insuline en niet met tabletten.

Diabetes type 2
Dit type diabetes heeft verschillende oorzaken. Zo kan de alvleesklier te weinig insuline aanmaken en/of de cellen in het lichaam zijn minder gevoelig voor insuline. (dit noemen we insulineresistentie). In beide gevallen komt er te weinig glucose in de cellen en blijft er dus teveel glucose in het bloed. Type 2 diabetes komt voor op alle leeftijden, maar met name bij ouderen en/of bij mensen met overgewicht. Sommige mensen kunnen met een dieet behandeld worden, anderen met tabletten en sommige patiënten moeten ook insuline gaan gebruiken.
Zo’n 90% van de mensen met diabetes heeft type 2 diabetes en maar 10% heeft type 1 diabetes. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen met type 2 diabetes bijgekomen.

Behandeling
Bij de behandeling van diabetes streeft men naar een normale bloedglucose. Samen met een normale bloedglucose kunnen gezonde voeding, een normaal lichaamsgewicht, regelmatige lichaamsbeweging, een normale bloeddruk, een normale hoeveelheid cholesterol in het bloed en niet roken de kans op klachten en complicaties verminderen. Soms zijn bovenstaande maatregelen al voldoende om de bloedglucose te verlagen. Als de bloedglucose echter toch te hoog blijft, krijgt u medicijnen om de bloedglucose te verlagen.

4. Diabetesteam
Het diabetesteam bestaat uit een internist, diabetesverpleegkundigen en diëtisten.

De internist
De internist is uw hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw behandeling. Er zijn 2 internist-endocrinologen werkzaam in het Deventer Ziekenhuis. Een endocrinoloog is een internist die zich extra gespecialiseerd heeft in de diagnostiek en de behandeling van diabetes. Diabetes is een ziekte die zo vaak voorkomt dat ook andere internisten u goed kunnen behandelen. De internist bespreekt de onderzoeksresultaten met u en stelt een behandeling voor. De internist kan indien nodig u doorverwijzen naar een oogarts, podotherapeut of medisch psycholoog. De behandelend internist en de diabetesverpleegkundige hebben regelmatig overleg om te zorgen voor een goede afstemming in de begeleiding.

De diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de diabeteszorg. Diabetes is een ziekte die extra zorg vraagt om er goed mee te kunnen leven. Over die extra zorg kan de diabetesverpleegkundige u informeren en begeleiden. Een goede begeleiding is belangrijk om zoveel mogelijk complicaties te voorkomen en zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Uw bloedsuikers moeten goed zijn geregeld. De diabetesverpleegkundige begeleidt u hierin en geeft zo nodig instructies. Ook heeft de diabetesverpleegkundige regelmatig overleg met de diëtist en andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn.

De diëtist
Uw bloedglucosewaarden hangen samen met de soort en hoeveelheid voeding die u gebruikt. Daarom speelt de voeding een grote rol bij de behandeling bij diabetes. Een diëtist kan allerlei voedingsadviezen geven, aangepast op uw specifieke situatie die voor u persoonlijk van belang zijn. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn; wat is gezonde voeding, wat zijn koolhydraten (suikers), vetten, enzovoort. Aangezien alle diabetespatiënten verschillend zijn is er geen algemeen dieetadvies. De diëtiste stelt samen u een persoonlijk dieetadvies op, gericht op de persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voeding, het medicijngebruik (insuline of tabletten) en het bewegingspatroon.

Oogarts
Bij diabetes kunnen beschadigingen optreden aan het netvlies van het oog. Wanneer u regelmatig uw ogen laat controleren, kunnen schadelijke afwijkingen tijdig worden ontdekt en zo nodig worden behandeld. Indien nodig wordt er tijdens uw opname een afspraak gemaakt bij de oogarts gemaakt. De oogarts bepaalt daarna wanneer u weer voor controle terug moet komen.

Podotherapeut
De podotherapeut is een ‘voetendeskundige’. De podotherapeut zorgt voor de vermindering van voetklachten en de behandeling van diabetische voetwonden.

Medisch psycholoog
Het hebben van diabetes kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. De aanpassing aan uw nieuwe situatie kan vragen of problemen oproepen. De medisch psycholoog kan u hierbij helpen.

5. Polikliniekbezoeken
Wanneer u goed ingesteld bent op de diabetesmedicijnen en de behandelend internist gaat akkoord mag u met ontslag. Afhankelijk van uw situatie kan de internist u terugverwijzen naar uw huisarts of u komt bij de internist, diabetesverpleegkundige en diëtiste van het Deventer Ziekenhuis terug op de polikliniek.

5.1 Vervolgafspraak bij internist
Op de polikliniek bespreekt de internist met u de uitslagen van bloed, urine en eventuele andere onderzoeken. Als u zelf uw bloedsuikers controleert, worden deze resultaten ook besproken.

5.2 Vervolgafspraak diabetesverpleegkundige
Diabetes is een ziekte die extra zorg vraagt om er goed mee te kunnen leven. De diabetesverpleegkundige gaat u daarover informeren en begeleiden. Dit belangrijk om zoveel mogelijk complicaties te voorkomen en zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Uw bloedsuikers moeten goed zijn geregeld. De diabetesverpleegkundige begeleidt u hierin en geeft zo nodig instructies. De diabetesverpleegkundige informeert u over:
 • Wat is diabetes?
 • het doel van de behandeling
 • zelf controleren van de bloedsuikers
 • medicijngebruik ( gebruik tabletten of zelf leren insuline spuiten).
 • inspelen op situaties als: hypo's, hyper's, vakantie, sport, uit eten gaan, ziekte
 • wat te doen bij complicaties en hoe kun je dit voorkomen
 • uitleg van diabetesmaterialen
Buitenpoliklinieken
De diabetesverpleegkundigen mw. M. Bonthuis, mw. J. Oosterwegel en mw. A. Reuzel houden ook spreekuur op twee buitenpoliklinieken: in Raalte en Rijssen. Voor het maken van een afspraak op één van de buitenpoliklinieken neemt u contact op met de diabetesverpleegkundige.

Avondpoli
De diabetesverpleegkundigen houden één maal per maand op donderdag een avondpoli tot 19.00 uur. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u hiernaar informeren bij uw behandelend diabetesverpleegkundige.

5.3 Vervolgafspraak diëtiste
Het aantal polikliniekbezoeken bij de diëtiste kan verschillen per patiënt. Bij elke bezoek worden de volgende onderwerpen met u besproken:
 • Variëren
 • Productinformatie
 • Etiketten
 • Advies eetmoment
 • Bereidingswijze/recepten
 • Dieet bij veranderde omstandigheden;
  • Weekeinde
  • Uitslapen
  • Sport/ lichamelijke activiteit
  • Ziekte/ slechte eetlust
  • Stress
  • Uit eten
  • Vakantie / reizen
  • Verjaardag / feesten
  • Zwangerschap
Wanneer u goed op de hoogte bent van alle bovenstaande zaken zal de begeleiding overgaan op een jaarcontrole. Bij een jaarlijkse afspraak kunnen vragen, problemen en nieuwe ontwikkelingen besproken worden.


6. Vragen/ meer informatie?
Bent u opgenomen dan kunt u uw vragen stellen aan de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw zorg of aan uw behandelend specialist of collega specialisten en arts-assistenten. Zij zorgen op de verpleegafdeling voor de dagelijkse medische zorg en overleggen regelmatig met uw behandelend specialist.
Bent u thuis dan kunt u de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur bellen. Kijk bij hoofdstuk “2. Bereikbaarheid diabetesteam” voor het telefoonnummer.
Op de website van het Deventer Ziekenhuis www.dz.nl/afdelingen/diabeteszorg vindt u meer informatie over onze diabeteszorg.
Op de www.dvn.nl van de DVN vindt u uitgebreide informatie en links over diabetes.
Diabetes Vereniging Nederland (DVN) is een patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van diabetespatiënten. Met alle soorten praktische vragen kunt u bij de DVN-Diabeteslijn terecht via tel.: 033 - 463 05 66.

Bijlagen

I. Aandachtspuntenlijst
Tijdens de opname zijn veel onderwerpen besproken en heeft u veel informatie ontvangen. Na afloop van de gesprekken kunt u de aandachtspuntenlijst gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen, welke informatie u nog mist en welke informatie u niet goed heeft begrepen. Deze lijst kunt u invullen om na te gaan of alle onderwerpen aan bod zijn gekomen zodat u goed voorbereid met ontslag zal gaan.

Mondelinge informatie tijdens opname van de diabetesverpleegkundige
O Wat is diabetes
O De behandeling
o Tabletten
o Insuline 
O Injectietechnieken
o Materiaal
o Injectieplaats
O Ontregeling
o Hypo
o Hyper
o Factoren van ontregeling
o Acties bij ontregeling
O Zelfcontrole
O Diabetescomplicaties
O Voetverzorging
O Leefregels 
O Maatschappelijke zaken
O Diversen
Schriftelijke informatie
O Uitleg ziektebeeld
O Hypoglycemie en hyperglycemie
O Hypo-protocol
O Glucosemeter
O Diabetesdagboekje

Mondelinge informatie van de diëtist tijdens/na opname
O Relatie diabetes en voeding: koolhydraten, insuline en bloedglucose
O Relatie behandeling (tabletten/insuline) en voeding
O Doelen van het dieet: normoglycemie, normaliseren lipidenspectrum, gezond gewicht
O Uitgangspunten van het dieet
o Doelmatige verdeling van de koolhydraten
o Voedingsmaatregelen bij hypo
Schriftelijke informatie
O Brochure dieet bij diabetes
O Voorbeelddagmenu
O Variatielijst
O Eettabel
O Poliklinische vervolgafspraak 
 
II. Notities gemaakte afspraken diabetesverpleegkundige
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


III. Notities Gemaakte afspraken diëtist
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Context menu